Політика конфіденційності і згода на опрацювання даних  

Політика обробки персональних даних (далі — Політика) розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Політика визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних користувачів сайту з метою захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю. Оператор зобов’язаний опублікувати або іншим чином забезпечити необмежений доступ до цієї Політики обробки персональних даних. Політика розміщена на сайті ticket2america.com у відкритому доступі і призначена для всіх користувачів сайту. Користуючись сайтом, користувач, замовник підтверджує, що ознайомився з цією політикою і повністю згоден з усіма її умовами. Використовуючи інтернет-сайт і/або надаючи Оператору персональні дані, користувач висловлює згоду на автоматизовану і неавтоматизовану обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».  

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  

Оператор персональних даних — Фізична особа-підприємець Височанська Уляна, ІПН: 3358601140. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. Сайт — сукупність розміщених у мережі інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором доменів, що включає, але не обмежується наступним доменним ім’ям richwomanusa.com.

1. ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1.1. Обробка персональних даних у Оператора здійснюється на основі наступних принципів: законності і справедливості; обмеження обробки персональних даних досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей; недопущення обробки персональних даних, несумісних з цілями збору персональних даних; недопущення об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою; обробки тільки тих персональних даних, які відповідають цілям їх обробки; відповідності змісту і обсягу оброблюваних персональних даних заявленим цілям обробки; недопущення обробки персональних даних, надлишкових стосовно заявленим цілям їх обробки; забезпечення точності, достатності та актуальності персональних даних по відношенню до цілей обробки персональних даних; знищення або знеособлення персональних даних після досягнення цілей їх обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, при неможливості усунення Оператором допущених порушень персональних даних, якщо інше не передбачено законом. 2. Дані, які збираються

2.1. Всі Користувачі можуть відвідувати сайт, не розголошуючи при цьому будь-які персональні дані. При цьому, ненадання Користувачем необхідної інформації, запитуваної в відповідних секціях введення інформації і в інших розділах сайту, може спричинити за собою неможливість надання Оператором Користувачеві певних послуг.

2.2. З метою надання послуг Користувачеві, а також в інших цілях, зазначених в Політиці, Оператор може запитувати такі дані про Користувача:

1. Ім’я

2. Прізвище

3. Адреса електронної пошти

4. Фотографія

5. Ідентифікатор користувача в соц. мережі Facebook

6. Аккаунт у соціальній мережі Instagram

2.3. Користувач, використовуючи сайт, дає свою згоду на обробку зазначених даних. Користувач має право в будь-який час відкликати дану згоду, а також вимагати видалити/блокувати його персональні дані, направивши письмово повідомлення про відкликання за адресою info@ticket2america.com. В цьому випадку Оператор припиняє обробку і знищує персональні дані протягом 30 днів з моменту отримання відкликання. При цьому після видалення/блокування персональних даних користувача Оператор не надає йому більш послуги і не направляє розсилку. При цьому віддалені дані можуть зберігатися в системах третіх осіб: в кеш-пам’яті, пошукових системах, взаємопов’язаних проксі-серверах тощо.

2.4. Користувач має право змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, направивши письмово повідомлення про зміни за адресою info@ticket2america.com.

3. НЕПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

3.1. При вході на сайт деяка не персональна інформація (тип браузера, кількість відвідувань, середня тривалість відвідування, відвідані сторінки) записується автоматично. Ця інформація використовується в цілях вдосконалення запиту, вмісту і функціональності сайту. Така інформація може бути в подальшому використана Оператором або передана третім особам.

3.2. На сайті використовуються файли Cookies — це невеликі файли, які тимчасово зберігаються на жорсткому диску, що дозволяють розпізнати комп’ютер користувача при подальших відвідинах сайту. Сайт використовує cookies виключно в цілях отримання інформації про використання сайту. Дані в файлах cookies анонімні і не містять персональних даних.

3.3. Ви можете знайти інформацію про те, як відключити файли cookie або змінити налаштування файлів cookie для браузера, перейшовши за наступними посиланнями: Google Chrome: https://support.google.com/chrome/ Firefox https: //support.mozilla.org/en... Internet Explorer: http: //windows.microsoft.com/e... Safari: http: //help.apple.com/safari/m...

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Вся отримана від користувачів інформація використовується виключно для того, щоб Користувач отримав запитувану послугу, а також для відповіді на запити користувача, для відправки різної електронної кореспонденції, для формування статистичних даних.

4.2. Зробивши вхід на сайт через Facebook, Користувач дає згоду на отримання від виконавця розсилок рекламно-інформаційного характеру (анонси програм, розклад курсів, оповіщення про важливі події, інформація про оплату і платіжні документи та ін.). Користувач має право в будь-який час відкликати дану згоду, надіславши письмово повідомлення про відкликання за адресою info@richwomancourse.com.

4.3. Розсилки надходять у вигляді електро нного листа на адресу, вказану Користувачем на сайті.

5. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Виконавець має право здійснювати Обробку персональних даних — тобто будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Оператор, його співробітники і треті особи, які отримали доступ до персональних даних, зобов’язані не розголошувати іншим третім особам і не поширювати персональні дані без згоди суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законом України (наприклад, при запиті уповноваженого державного органу).

6.2. Не є порушенням конфіденційності Персональних даних надання Оператором інформації третім особам, що діють на підставі договору з Оператором для виконання зобов’язань перед Користувачем.

7. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження терміну (до моменту припинення діяльності оператора персональних даних), будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

8. ЗМІНА ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

8.1. Виконавець має право вносити зміни в Політику на свій розсуд і без попереднього повідомлення Користувача сайту. Тому Користувачеві сайту рекомендується при наступному відвідуванні сайту заново перечитати умови і звернути увагу на можливі зміни або поправки. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

9.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Оператор рекомендує користуватися сайтом особам, які досягли 18 років. Відповідальність за дії неповнолітніх, включаючи придбання ними послуг Оператора, лежить на законних представників неповнолітніх.

9.2. Оператор не перевіряє достовірність персональних даних, наданих користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю, і виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

9.3. Ця Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання сервісів сайту. Оператор не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, які доступні на сайті.

9.4. Контент сайту не може бути використаний, зокрема скопійований, опублікований, відтворений, перероблений, поширений, проданий або використаний в інший спосіб частинами або повністю без згоди Оператора.

9.5. Оператор не несе відповідальності за втрату даних внаслідок дій третіх осіб, в тому числі хостинг-провайдера Оператора, помилок програмного забезпечення, ненадійності каналів зв’язку, а також незаконних дій хакерів та інших зловмисників. У разі виявлення втрати призначених для користувача даних Оператор зобов’язується повідомити користувачів, а також докласти всіх можливих зусиль для зменшення негативних наслідків для користувачів та ідентифікації відповідальних.

9.6. Недійсність окремих норм цієї Політики конфіденційності, якщо таке буде визнано рішенням суду або іншого уповноваженого державного органу, не означає її недійсності в цілому.

9.7. Всі можливі спори підлягають вирішенню відповідно до Законодавства України за місцем реєстрації Оператора.

Перед зверненням до суду Користувач повинен дотримати обов’язковий досудовий порядок і направити Оператору відповідну претензію в письмовому вигляді. Термін відповіді на претензію складає 30 (тридцять) робочих днів. 10.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Фізична особа-підприємець

Височанська Уляна

ІНН: 3358601140

info@ticket2america.com

Згода на обробку персональних даних Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» вільно, своєю волею і в своєму інтересі підтверджую, що використання сайту ticket2america.com і його сервісів означає вираз моєї безумовної згоди на обробку моїх персональних даних фізичною особою підприємцем Височанською Уляною ІПН: 3358601140 (Оператор персональних даних).

Я поінформований (а), що під обробкою персональних даних розуміється: будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними; збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, блокування, видалення; передачу, в випадках передбачених політикою конфіденційності, розміщеної на сайті ticket2america.com, а також здійснення будь-яких інших дій з моїми персональними даними, передбачених чинним законодавством України. Ця Згода видана мною на обробку наступних персональних даних: 1. Ім’я 2. Прізвище 3. Адреса електронної пошти 4. Фотографія 5. Ідентифікатор користувача в соц. мережі Facebook 6. Аккаунт у соціальній мережі Instagram  

Я підтверджую, що Оператор персональних даних має право використовувати мої дані в цілях, визначених політикою конфіденційності та іншими документами, що визначають порядок роботи з персональними даними, а також для виконання цивільних та інших договорів, аналізу купівельної поведінки і поліпшення якості товарів і послуг, для надання мені інформації комерційного та інформаційного характеру через будь-які канали зв’язку, в тому числі поштою, смс, електронною поштою, телефоном. Підтверджую, що ознайомлений (а) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», права і обов’язки у сфері захисту персональних даних мені зрозумілі. Ця згода діє до моменту її відкликання шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу: info@ticket2america.com.

Публічний договір оферти